Avís legal © 2012 Tots els drets reservats.

Prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest website sense el consentiment exprés del seu propietari. Aquest lloc web és propietat de CAFÉ RICO SL, empresa propietària de la marca CAFÉ RICO, ubicada en la Ctra. vella de Bunyola, 29, codi postal 07009 de Palma de Mallorca (Espanya), amb CIF B07007305. Es tracta d’un portal d’Internet dedicat a la promoció de productes de l’empresa adreçada a usuaris web de tot el món i, particularment, als clients, distribuïdors i proveïdors de productes CAFÉ RICO.

En el present document utilitzam indistintament el nom complet de l’empresa o directament la marca comercial CAFÉ RICO, per referir-nos a la societat prestadora de serveis web i propietària d’aquest portal informatiu.

La prestació dels serveis d’informació, per part de CAFÉ RICO SL, té caràcter gratuït per als usuaris. La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari per a totes les persones que accedeixen al mateix, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal, en la versió publicada per CAFÉ RICO SL. en el moment just en què l’usuari accedeixi al Portal. Així mateix, la utilització del Portal es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’us i instruccions, posats en coneixement de l’usuari per part de CAFÉ RICO SL. en qualsevol de les seccions del lloc web, que substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís legal.

Clàusula d’exempció de responsabilitat.

CAFÉ RICO SL. queda exonerada de qualsevol responsabilitat pels continguts, funcionament defectuós o pels dany que puguin derivar-se d’aquelles pàgines o “websites” enllaçats a través de “links” des de la seva pàgina web. Així mateix, tampoc ens responsabilitzam de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web que permeti un vincle amb la nostra. Si té algun dubte o consulta, o si li sorgeix algun problema tècnic durant la navegació per aquesta web, per favor posi’s en contacte amb nosaltres.

CAFÉ RICO SL.
Ctra. Vieja de Bunyola, 29.
Polígono Son Castelló
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 756 835
Fax 971 760 096
comercial@caferico.net
administracion@caferico.net